• Najveći i najbolji distributer reklamnog materijala

 • We deliver right messages

 • Direktnost, sigurnost, ušteda, efikasnost

 • Sopstveni trostruki sistem kontrole kvaliteta

 • 400 kurira, 60 kontrolora, 10 dostavnih vozila

 • 10 godina sa vama

City Flyer

Оrganizovana služba za distribuciju

U skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, distribuiramo flajere, letke, liflete, brošure, kataloge, saopštenja, reklamne uzorke različitih proizvoda, kao i drugog oglasnog štampanog materijala na teritoriji grada Beograda, a po potrebi organizujemo distribuciju, deljenje i ubacivanje reklamnog materijala na teritoriji cele Srbije.

City Flyer Team

City Flyer team sačinjavaju

 • menadžeri prodaje distribucije, podele i ubacivanja ili insertacije reklamnog materijala
 • vođe grupa za distribuciju, podelu i ubacivanje ili insertaciju reklamnog materijala
 • 60 kontrolora distribucije, podele i ubacivanja ili insertacije reklamnog materijala
 • 400 kurira za distribuciju, podelu i ubacivanje ili insertaciju reklamnog materijala

City Flyer distribucija

Vreme potrebno za distribuciju

 • Za celu Srbiju potrebno je 4 dana
 • Rok za distribuciju može da bude kraći u zavisnosti od broja gradova, kao i veličine i težine flajera, letaka, lifleta, brošura, kataloga, reklamnih uzorka ili drugog štampanog materijala