• Najveći i najbolji distributer reklamnog materijala

  • We deliver right messages

  • Direktnost, sigurnost, ušteda, efikasnost

  • Sopstveni trostruki sistem kontrole kvaliteta

  • 400 kurira, 60 kontrolora, 10 dostavnih vozila

  • 10 godina sa vama

Linkovi